గడియారం/సమయం - ic బ్యాటరీలు

చిత్రం పార్ట్ నంబర్ వివరణ స్టాక్ యూనిట్ ధర కొనుగోలు
M4T32-BR12SH1

M4T32-BR12SH1

STMicroelectronics

SNAPHAT BATT/CRYSTAL FOR SOIC

అందుబాటులో ఉంది: 17,879

$7.83000

M4T32-BR12SH6

M4T32-BR12SH6

STMicroelectronics

SNAPHAT BATT/CRYSTAL FOR SOIC

అందుబాటులో ఉంది: 16,431

$8.52000

M4T28-BR12SH1

M4T28-BR12SH1

STMicroelectronics

SNAPHAT BATT/CRYSTAL FOR SOIC

అందుబాటులో ఉంది: 24,436

ఆర్డర్ మీద: 999

$5.32000

BQ48SH-28X6NSH

BQ48SH-28X6NSH

Texas Instruments

CONSUMER/INTERFACE ICS

అందుబాటులో ఉంది: 21,172

$6.14000

టాప్